Skip to main content

Kto sme?

Ústredie diakonie Reformovanej krestanskej cirkvi na Slovensku

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je účelové zariadenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorej úlohou je vykonávať, rozvíjať a podporovať diakoniu, t. j. službu lásky. Svoje poslanie od Ježiša Krista k chorým, starým, deťom, rodinám, zdravotne postihnutým, chudobným, vylúčeným zo spoločnosti, núdznym a utečencom realizujeme neziskovou formou. Na našej webovej stránke môžete nájsť podrobné informácie o našej činnosti, či podporiť našu službu, alebo môžete tiež požiadať o pomoc prostredníctvom uvedených kontaktov.

Naše podrobné fungovanie upravuje zákon č. 2/2022 Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku o diakonickej službe, z preambule ktorej sa dozviete viac o našej motivácie, a štatút Ústredia diakonie.

Stiahnuteľné dokumenty: