Skip to main content

Kto sme?

Ústredie diakonie Reformovanej krestanskej cirkvi na Slovensku

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je účelové zariadenie cirkvi, ktorej úlohou je vykonávať, rozvíjať a podporovať diakoniu, teda službu lásky. Svoje poslanie od Ježiša Krista k chorým, starým ľuďom, deťom, rodinám, postihnutým, chudobným, vylúčeným zo spoločnosti, núdznym a utečencom neziskovou formou dostalo od Ježíša Krista. Podrobné informácie o našej činnosti nájdete na našej webovej stránke. Našu službu môžete podporiť alebo môžete požiadať o pomoc prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených tu.

Naše podrobné fungovanie upravuje zákon Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku č. 2/2022 o diakonii. Viac o našej motivácii sa dozviete v našom poslaní.

Stiahnuteľné dokumenty: