Skip to main content

Kto sme?

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je účelové zariadenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorej úlohou je vykonávať, rozvíjať a podporovať diakoniu, t. j. službu lásky. Svoje poslanie od Ježiša Krista k chorým, starým, deťom, rodinám, zdravotne postihnutým, chudobným, vylúčeným zo spoločnosti, núdznym a utečencom realizujeme neziskovou formou.