Skip to main content

Kto sme?

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je účelové zariadenie cirkvi, ktorej úlohou je vykonávať, rozvíjať a podporovať diakoniu, teda službu lásky. Svoje poslanie od Ježiša Krista k chorým, starým ľuďom, deťom, rodinám, postihnutým, chudobným, vylúčeným zo spoločnosti, núdznym a utečencom neziskovou formou dostalo od Ježíša Krista. Podrobné informácie o našej činnosti nájdete na našej webovej stránke.