Skip to main content

Administratívna služba

Administratívna služba

S cieľom znížiť administratívnu záťaž cirkevných zborov preberá Ústredie diakonie RKC administratívnu prácu od zmluvných cirkevných zborov, ktoré o túto službu požiadali.

 

Prevzali sme administratívne úlohy spojené s vedením podvojného účtovníctva, mzdami, verejnými súťažami, daňovými priznaniami. Medzi našich klientov patrí Reformovaný cirkevný zbor v Kráľovskom Chlmci a Reformovaná materská škola a jasle reformovanej cirkvi Édenkert v Kráľovskom Chlmci. Oddelenie má troch zamestnancov: dve osoby so zdravotným postihnutím a jednu asistentku.