Skip to main content

Prenájom pomocného vybavenia

Prenájom pomocného vybavenia

Získanie pomôcok je zdĺhavý proces, keďže vyžadujú odporúčanie lekára my ponúkame zdravotné pomôcky na tento prechodné obdobie.

Preto je veľký dopyt po nemocničných lôžkach, chodítkach a invalidných vozíkoch. Snažíme sa rozšíriť naše zásoby asistenčných pomôcok, ktoré sú k dispozícii na dočasné používanie. Zoznam pomôcok a mesačné poplatky za prenájom sú uvedené v tabuľke nižšie: