Skip to main content

Sociálne poradenstvo a pomoc pri podávaní projektov

Mon, 19. 06. 2023 - 16:20

S cieľom znížiť administratívnu záťaž cirkevných zborov preberá Ústredie diakonie, prevádzka v Kráľovskom Chlmci administratívnu prácu od zmluvných cirkevných zborov, ktorý o túto službu požiadali.

Prevzali sme administratívne úlohy spojené s vedením podvojného účtovníctva, mzdami, verejnými súťažami, daňovými priznaniami. Medzi našich klientov patrí Reformovaný cirkevný zbor v Kráľovskom Chlmci a Reformovaná materská škola a jasle Édenkert v Kráľovskom Chlmci. Prevádzka má troch zamestnancov: dve osoby so zdravotným postihnutím a jednu asistentku.