Skip to main content

Tartós Szeretet Élelmiszergyűjtés 2022

Thu, 01. 06. 2023 - 09:20

Az SzRKE DK 2022-ben is felvette a kapcsolatot egyházunk többi missziói szervezetével, hogy együtt hívják életre a Tartós Szeretet Élelmiszergyűjtést. A megkeresésre igennel válaszoltak a Thabita, a RE-MI-DIA és a Carmel Centrum non-profit szervezetek, a SJE Református Teológiai Kara, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziója és a Börtönmissziója, a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete és a Fiatal Reformátusok Szövetsége is. A felsorolt szervezetek mind saját hatáskörben is toboroztak önkénteseket, gyűjtöttek és osztottak szét adományokat, így nem túlzás azt mondani, hogy a program immár önálló helyet követel magának egyházunk életében. Ez abban is megmutatkozik, hogy a gyülekezetek is nagy számban vettek részt a gyűjtésben. A program lebonyolítása az előző évekhez képest lényegesen nem változott, kivéve, hogy az élelmiszer összegyűjtésének határideje 2022. december 31.-ére tolódott ki, az élelmiszer szétosztása és a program kiértékelése pedig 2023 első hónapjaiban történik majd. A Tartós Szeretet Élelmiszergyűjtés kedvezményezettjei kifejezetten a gyülekezeteink és egyházunk, illetve a résztvevő szervezetek látóterében lévő családok.

Alacsonyküszöbű szociális szolgáltatás

Ugyanezen program keretén belül egy pályázatot is nyertünk, terepen nyújtott alacsonyküszöbű szociális szolgáltatást indítottunk gyermekek és családok számára, amelyet Királyhelmecen, Komáromban és Rimaszombatban működtetünk.

A célcsoportok szükséghelyzetben lévő családok: egyszülős családok, olyan egyének, akik egy háztartásban élnek egy vagy több segítségre szoruló személlyel, idősek és fogyatékosok. A segítséget elsősorban a célcsoportok tagjaival való találkozással nyújtjuk természetes otthoni közegükben, a jogosult területen lévő egyes helységekben való kereséssel és közvetlenül a terepen, együttműködve a regionális munkaügyi hivatalokkal, önkormányzatokkal, egyházközségekkel és más, szociális szolgáltatást nyújtó szervezetekkel. Az anyagi segítség csak a legalapvetőbb segítség, amelyre aztán megelőzési tevékenységek épülnek, valamint olyan tevékenységek, amelyek az érdek- és jogérvényesítést segítik és támogatják olyan ügyfeleknél, akik nem képesek magukat megvédeni. És természetesen lelkigondozói tevékenységet is végzünk azoknál, akik érdeklődnek eziránt, és lelki igényeik vannak. A cél a szociális kompetenciák újbóli megszerzése, az egyének és családok motiválása és aktivizálása a problémák megoldására, a szociális kirekesztettség és elmélyülésének, a szociálisan kockázatos jelenségeknek a megelőzése, segítség a társadalmi beilleszkedésben, az ügyfelek élethelyzete negatív következményeinek mérséklése. A minisztérium 4500 euró támogatást hagyott jóvá, amelyből 450 élelmiszercsomagot tudtunk vásárolni a célcsoportjaink számára.  A három kirendeltségünk segítségével juttatjuk el azokat olyan családoknak, akikkel egész évben foglalkozunk az alacsonyküszöbű szociális szolgálatunkban.

Galéria