Ugrás a tartalomra

Szeretethíd - felvidéki megnyitó

2024. 06. 28., p – 09:11
Szeretethíd2024-Pozba

Ahogy azt jeleztük, az idei Szerethídnak is volt felvidéki központi megnyitója, méghozzá Pozbán, 2024. május 24-én. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is két fővédnököt kértünk fel: Révész Tibor zselízi lelkipásztort, a Barsi Egyházmegye esperesét, valamint Csenger Tibort, Nyitra megye alelnökét, aki egyúttal a Zselízi Egyházközség másodgondnoka is.

A pozbai alkalom Révész Tibor nyitóáhitatával kezdődött, miután Dukon András helyi lelkipásztor köszöntötte a gyülekezet megjelent tagjait és a vendégeket. Az esperes úr a 2Kor 9,1-5 alapján fejtette ki gondolatait a szolgálatról. Hangsúlyozta, hogy a szolgálat szerves része kell, hogy legyen a keresztyén gyülekezet életének, és ha ennek jeleit nem látjuk, akkor megkérdőjelezhető, hogy az ilyen gyülekezetben van-e még egyáltalán élet. Továbbá elmondta azt is, hogy a szolgálat a Krisztussal való kapcsolatból ered, ahol ez nincs meg, ott csak humánus cselekedetről beszélhetünk.

Az áhítat után Haris Szilárdnak, a Diakóniai Központ igazgatójának a köszöntése következett. Ő ugyan más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni ezen az alkalmon (Hernádcsányban, az Ondava-hernádi Egyházmegye egyházmegyei napján tartott előadást), de Básti Péter, a Diakóniai Központ lelkésze felolvasta a köszöntőlevelét, amelyből többek között megtudhattuk azt is, hogy idén 49 felvidéki településen összesen 1810-en regisztráltak az egyes közösségi munkákra.

Az igazgatói köszöntés után pódiumbeszélgetésre került sor a két fővédnök, Révész Tibor és Csenger Tibor részvételével, valamint Básti Péter moderálásával. A beszélgetés, amely egy részének leiratát a hamarosan megjelenő lapunkban is olvashatják, az önkéntesség, elhivatottság témái körül forgott. A résztvevők beszéltek arról, hogy mi vezette őket arra a pályára, amelyben jelenleg is a közösséget szolgálják. De arról is, hogy mit jelent a közösséget szolgálni vagy önkénteskedni.

Az eredeti tervek szerint a templomi alkalmat követte volna a templom melletti Kálvin-park padjainak újrafestése, de a délelőtti esős idő miatt ezt a programpontot el kellett halasztani. Azért sor került néhány bokor elültetésére, a gyülekezet asszonyai pedig szeretetvendégséget készítettek.

Köszönet a Pozbai Egyházközségnek, hogy helyt adott az idei Szeretethíd felvidéki központi megnyitójának!